Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Lokalizacja

województwo: mazowieckie
powiat: Powiat m. Siedlce
gmina: M. Siedlce
miejscowość: Siedlce

Informacje

Typ szkoły / placówki: Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
PESCANTINA 2
08-110 Siedlce
Poczta: SIEDLCE
telefon: 0256442032
fax: 0256442032
strona internetowa: www.scdidn.siedlce.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach (Siedlce), jest to Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 2
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: mazowieckie
powiat:
gmina: